Jak rozpoznać udar mózgu? Tych symptomów nie lekceważ

Udar mózgu to poważna choroba naczyniowa mózgu. Nie można lekceważyć żadnych objawów wskazujących na udar, ponieważ może to prowadzić do poważnych konsekwencji. Udar nierzadko prowadzi do śmierci lub niepełnosprawności pacjentów, którzy przekroczyli 40. rok życia. Umiejętność rozpoznania symptomów udaru jest bardzo istotna i może zaważyć na stanie pacjenta – liczy się każda sekunda.

Przyczyny udarów mózgu

Udary mózgu dzielimy na krwotoczne i niedokrwienne. Te drugie występują znacznie częściej.  Udar niedokrwienny mózgu to zespół objawów spowodowany zablokowaniem naczynia, przez które krew dopływa do mózgowia. Nieprawidłowości w krwiobiegu mogą prowadzić do zatorów, zakrzepów, spadku ciśnienia tętniczego krwi lub osłabienia krążenia w niektórych obszarach tkanki mózgowej.  Większym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu są obarczone osoby chorujące na:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • cukrzycę,
 • otyłość,
 • alkoholizm,
 • dnę moczanową,
 • choroby naczyń krwionośnych.

Również osoby, których krewni przebyli udar, są narażeni na jego wystąpienie. Uważać powinni także pacjenci po 55 roku życia, gdyż wtedy ryzyko udaru znacznie wzrasta.

Jakie objawy mogą wskazywać na udar mózgu?

Zobacz również: Czym dokładnie zajmują się lekarze neurolodzy?

Udar mózgu może objawiać się różnie, zależnie od miejsca w mózgu, w którym wystąpiło uszkodzenie tkanek. Na początku chory może wykazywać:

 • mdłości,
 • wymioty,
 • silny ból głowy,
 • utratę przytomności.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, zwłaszcza silnego bólu głowy o nieznanej przyczynie konieczna może okazać się konsultacja u neurologa. Kolejnymi objawami, które pojawiają się wraz z upływem czasu, są:

 • charakterystyczne opadanie kącika ust po stronie, która została objęta porażeniem,
 • objawy oponowe – na przykład sztywność karku,
 • zaburzenia mowy.

W przebiegu udaru mózgu mogą wystąpić także amnezja, padaczka lub urojenia. Objawami, które wskazywać mogą na udar niedokrwienny, są również zaburzenia czucia oraz zaburzenia świadomości. Niezwykle istotny jest czas reakcji, więc w razie zauważenia niepokojących objawów należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza w celu diagnostyki.