Leczenie choroby Alzheimera

W naszym gabinecie w Poznaniu możliwe jest leczenie choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera dotyczy przede wszystkim osób starszych. Najczęściej chorują na nią kobiety po 65 roku życia. Jest to choroba zwyrodnieniowa mózgu, która objawia się przede wszystkim zaburzeniami zachowania oraz pamięci. Choroba uniemożliwia codzienne funkcjonowanie i utrudnia życie społeczne. Na jej rozwój mają wpływ przede wszystkim czynniki środowiskowe, a także genetyczne. Nie są jednak znane dokładne przyczyny tej choroby. Aby jej zapobiec, należy ćwiczyć pamięć, dbać o aktywność fizyczną i przestrzegać zdrowej diety. Okazuje się, że na chorobę Alzheimera rzadziej chorują osoby mające wykształcenie wyższe, które dużo czasu poświęciły na rozwój intelektualny.

Rozpoznanie choroby jest możliwe na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez lekarza z Pacjentem. Wykonywane są również badania neurologiczne oraz testy, które pozwalają ocenić funkcjonowanie poznawcze danej osoby. Niestety niemożliwe jest całkowite wyleczenie choroby Alzheimera, ale mimo to warto przestrzegać zaleceń lekarza. Wpływają one pozytywnie na samopoczucie Pacjenta i zmniejszają ryzyko wystąpienia zaburzeń zachowania. Dzięki leczeniu objawy nasilają się wolniej niż w przypadku osób, które nie poddają się leczeniu. Leczenie choroby Alzheimera ma charakter objawowy, jest długoterminowe i ciągłe. Nie należy go przerywać, aby nie pogorszyć stanu zdrowia Pacjenta. W celu złagodzenia objawów specjalista przepisuje odpowiednie leki.

Objawy choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera najczęściej objawia się zaburzeniami funkcji poznawczych. Osoba chora może zauważyć u siebie znacznie słabszą pamięć, a także problemy językowe. Pojawiają się kłopoty z dobieraniem odpowiednich słów. Chory czuje się zagubiony i nie potrafi wykonać prostych czynności, które wcześniej nie stanowiły dla niego żadnego problemu. Choroba może postępować przez bardzo długi czas, zanim zostanie rozpoznana. Jej objawy nie są jednoznaczne, przez co Pacjent może ją pomylić z innymi chorobami. W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza. Dzięki odpowiedniemu leczeniu choroby Alzheimera możliwe jest złagodzenie jej objawów i spowolnienie rozwoju. Zapraszamy na konsultacje Pacjentów z Poznania oraz okolicznych miejscowości.

Jak szybko postępuje choroba Alzheimera?

Tempo rozwoju choroby Alzheimera zależy od wielu czynników. Często postęp jest powolny, ale stopniowo przyspiesza, szczególnie jeśli objawy nie są odpowiednio leczone. Regularne ćwiczenia umysłowe mogą przeciwdziałać intensywnemu rozwojowi choroby Alzheimera, natomiast ich brak może przyspieszyć jej postęp. Już w wieku 30 lat mogą pojawiać się symptomy, takie jak utrata pamięci, a w ciągu 7-12 lat do 50% komórek nerwowych może ulec zniszczeniu. Proces choroby przechodzi przez siedem etapów, od łagodnego zapomnienia do utraty zdolności rozpoznawania osób i trudności komunikacyjnych. Dla osób cierpiących na różne choroby neurologiczne, takie jak padaczka, udar mózgu czy choroba Parkinsona, ważne jest świadome monitorowanie zdrowia, gdyż mogą one zwiększać ryzyko rozwoju Alzheimera.