Publikacje z zakresu neurologii - Poznań

Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski jest autorem i współautorem ponad 250 prac z zakresu neurologii, poświęconych głównie problemom bólów głowy, chorób naczyniowych układu nerwowego, otępień, chorób zwyrodnieniowych i zagadnień neurogenetycznych. Zajmuje się nie tylko opracowywaniem podręczników neurologii dla studentów medycyny i lekarzy neurologów, lecz także monografii o nowotworach układu nerwowego, udarze mózgu, chorób zakaźnych układu nerwowego. Jest redaktorem nowoczesnego podręcznika leczenia chorób układu nerwowego.

Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski w latach 2000-2004 był również redaktorem naczelnym polskiej edycji The Lancet Neurology, magazynu Migrena oraz Przewodniczącym Rady Redakcyjnej Expert Review of Neurotherepeutics. Jest członkiem Komitetów i Rad Redakcyjnych licznych czasopism:

  • Expert Review of Neurotherepeutics
  • Udar Mózgu
  • Problemy Interdyscyplinarne
  • Neurologia i Neurochirurgia Polska
  • Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
  • Aktualności Neurologiczne
  • Neurologia i Psychiatria
  • Twój Magazyn Medyczny
  • Farmakoterapia Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Współistniejących
  • Polski Przegląd Neurologiczny

 

lekarz