Leczenie padaczki

Znaną i często występującą chorobą układu nerwowego jest padaczka. Ta choroba mózgu objawia się przede wszystkim powtarzającymi się napadami padaczkowymi. W naszym gabinecie w Poznaniu oferujemy leczenie padaczki u osób w każdym wieku.

Przyczyny choroby mogą być różne, dlatego tak ważna jest wizyta u neurologa w celu zdiagnozowania i leczenia padaczki. Może być ona uwarunkowana genetycznie lub wywołana uszkodzeniami w trakcie porodu. Dorośli chorujący na padaczkę to zazwyczaj osoby, które doznały wcześniej urazu lub udaru mózgu. Jej przyczyną mogą być także różne choroby zwyrodnieniowe.

Do najczęstszych objawów napadów padaczkowych zalicza się:

  • utratę przytomności,
  • drgawki ciała,
  • pianę toczącą się z ust,
  • przygryzienie języka,
  • nieświadome oddanie moczu.

Napady padaczkowe trwają zazwyczaj od 2 do 3 minut. Po ich zakończeniu osoba chora może odczuwać zmęczenie, senność, a także lęk. Specjalista jest w stanie zdiagnozować padaczkę dzięki wywiadowi medycznemu oraz przeprowadzeniu odpowiednich badań neurologicznych. Leczenie padaczki jest możliwe za pomocą leków lub operacji mózgu. Osoby chore powinny przestrzegać również odpowiedniej diety. W naszym gabinecie neurologicznym w Poznaniu prowadzimy konsultacje dla osób chorujących na padaczkę. Zapraszamy do umówienia wizyty.

Jak pomóc osobie chorej na padaczkę?

W przypadku wystąpienia napadów padaczkowych u kogoś, kto wcześniej ich nie doznał, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Natomiast u osoby ze zdiagnozowaną padaczką przede wszystkim trzeba zachować spokój i zadbać o bezpieczeństwo chorego. W tym celu warto znaleźć miejsce oddalone od ludzi i niebezpieczeństw. Należy kontrolować oddech oraz drożność dróg oddechowych osoby chorej. Nie wolno na siłę otwierać zaciśniętej szczęki czy wkładać żadnych przedmiotów do buzi. Bardzo ważne jest zachowanie spokoju. Dzięki temu napad nie powinien trwać dłużej niż 3 minuty. Jeśli się przedłuża lub występują kolejne – trzeba zadzwonić po pogotowie ratunkowe.

Jakie mogą być przyczyny padaczki?

Często mówimy o padaczce idiopatycznej, gdy nie możemy jednoznacznie ustalić jej źródła. W przypadku padaczki u niemowląt istnieje podejrzenie, że mogą być za nią odpowiedzialne wady rozwojowe mózgu, choroby genetyczne, takie jak zespół Downa czy zespół Angelmana, uszkodzenia podczas porodu lub choroby zakaźne przeniesione w ciąży - różyczka oraz toksoplazmoza. Jednak padaczka nie zawsze jest chorobą pierwotną. Często ma charakter wtórny i rozwija się jako konsekwencja innych chorób lub stanów patologicznych, takich jak udar, uraz mózgu, guz mózgu, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, choroby zwyrodnieniowe mózgu jak choroba Alzheimera, infekcje ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, malaria, toksoplazmoza, toksokaroza, a nawet nadużywanie substancji psychoaktywnych. Napady padaczkowe są związane z nadmiernym pobudzeniem elektrycznym w mózgu. Ten sam mechanizm jest także obecny w innych chorobach neurologicznych, takich jak przewlekła migrena, co może wyjaśniać ich częste współwystępowanie.