Czy stwardnienie rozsiane to choroba dziedziczna?

Przewlekłe zmęczenie organizmu, zaburzenia widzenia, zawroty głowy lub też nawracające niedowłady kończyn i zaburzenia czucia to zwykle pierwsze objawy stwardnienia rozsianego. Chorobę określaną również skrótem SM definiuje się jako schorzenie ośrodkowego układu nerwowego. Polega ono na nieprawidłowym przekazywaniu impulsów nerwowych, co jest wynikiem demielinizacji, czyli rozpadania się osłonek mielinowych otaczających włókna nerwowe. Trudno znaleźć jednoznaczną przyczynę występowania tej choroby. Niemniej padają głosy, że powodem jej pojawienia się, mogą być uwarunkowania genetyczne. Poniżej rozwiewamy wątpliwości dotyczące dziedziczenia stwardnienia rozsianego.

Czy stwardnienie rozsiane można odziedziczyć?

Na stwardnienie rozsiane najczęściej chorują osoby w wieku od 20 do 40 lat. Po zdiagnozowaniu tej choroby kluczowe znaczenie ma podjęcie właściwego leczenia, które spowolni jej rozwój oraz zredukuje jej objawy. Leczenie stwardnienia rozsianego w Poznaniu znajduje się w ofercie m.in. naszego gabinetu neurologicznego. Zdiagnozowanie przyczyn SM okazuje się jednak niezwykle trudne. Pod uwagę bierze się wówczas takie czynniki jak: czynnik autoimmunologiczny, środowiskowy oraz genetyczny. Najważniejszy z nich jest czynnik autoimmunologiczny, który wiąże się z produkcją w organizmie pacjenta białek doprowadzających do rozpadu mieliny.

Ponadto na występowanie SM może mieć wpływ także dieta, w tym niedobory witaminowe oraz palenie tytoniu czy też zanieczyszczenia powietrza. Co ważne, wyklucza się tezę o dziedziczności tej choroby, niemniej uznaje się, że podatność na występowanie stwardnienia rozsianego zwiększa pewna tendencja genowa. Prawdopodobieństwo wystąpienia stwardnienia rozsianego u dzieci osoby chorej jest niewielkie. Wzrasta ono jednak do około 20% w sytuacji, gdy obydwoje rodziców cierpi na to schorzenie. Należy być świadomym jednak, że występowanie SM u rodzica nie oznacza pewności wystąpienia tej choroby w drodze dziedziczenia. Osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą wychowywać w pełni zdrowe dzieci.

Zobacz również: Farmakoterapia w neurologii. Kiedy się ją stosuje?