Padaczka - jak ją rozpoznać i jak leczyć?

Będąca tematem dzisiejszego wpisu padaczka objawia się przede wszystkim napadami drgawkowymi, jednak występowanie tychże może mieć różnorodny charakter. Wyróżniamy tutaj dwie główne grupy napadów:

 1. Napady częściowe (ogniskowe)
 • Proste: osoba doświadczająca tego rodzaju napadu pozostaje przytomna, lecz może odczuwać drętwienie, mrowienie czy skurcze w określonych częściach ciała.
 • Złożone: tego rodzaju napady charakteryzują się utratą kontaktu z otoczeniem, a także występowaniem automatyzmów, takich jak smakowanie czy wykonywanie niekontrolowanych ruchów dłoni.
 1. Napady uogólnione
 • Drgawki toniczno-kloniczne (duże drgawki): obejmują skurcze mięśni całego ciała oraz utratę przytomności.
 • Absencje (małe nieświadomości): objawiają się krótkotrwałą utratą świadomości i zastyganiem w bezruchu.

Diagnostyka padaczki

Rozpoznanie padaczki opiera się przede wszystkim na zebraniu dokładnego wywiadu medycznego oraz wykonaniu badań diagnostycznych, takich jak:

 • elektroencefalogram (EEG) - badanie aktywności mózgu, które pozwala na zarejestrowanie ewentualnych zaburzeń pracy komórek nerwowych,
 • rezonans magnetyczny (MRI) głowy - badanie obrazowe pozwalające na wykrycie ewentualnych zmian strukturalnych w mózgu,
 • tomografia komputerowa (TK) głowy - również badanie obrazowe służące do wykrycia zmian w mózgu.

Leczenie padaczki

Podstawą leczenia padaczki, np. w Poznaniu,  jest farmakoterapia, czyli stosowanie leków przeciwpadaczkowych (tzw. antyepileptyków). Ich zadaniem jest hamowanie nadmiernej aktywności komórek nerwowych oraz zmniejszenie częstości występowania napadów. Leczenie farmakologiczne prowadzone jest przez neurologa, który dobiera odpowiedni preparat oraz dawkowanie.

W przypadku niereagowania na leczenie farmakologiczne istnieją inne metody terapeutyczne, takie jak:

 • stymulacja nerwu błędnego - metoda polegająca na wszczepieniu specjalnego stymulatora, który oddziałuje na nerw błędny, wpływając na zmniejszenie nasilenia i częstotliwości napadów,
 • dieta ketogeniczna - dieta wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa, mająca na celu zmniejszenie częstotliwości występowania napadów,
 • operacja mózgu - zabieg stosowany rzadko, głównie w przypadkach wyraźnych zmian strukturalnych powodujących napady drgawkowe.